SANT LLUÍS: URBANISME / ARQUITECTURA / TEATRE

Per tal de situar-mos un poc en quin context té lloc la construcció del nou Teatre de Sant Lluís, a continuació feim una breu referència al context històric del poble, als edificis més emblemàtics i al projecte arquitectònic del Teatre.
Per això hem consultat i extret alguns fragments dels llibres Menorca, guia d'arquitectura [1] i El procés de formació del poble de Sant Lluís [2]; també hem consultat la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Lluís [3] i Viquipèdia [4].
12_vistaire_nord_actual.jpg
Vista aèria actual del poble de Sant Lluís.

Sant Lluís és una població i terme municipal de Menorca fundada pels francesos durant la seva breu dominació de l'illa, al segle XVIII. Compta amb 7.377 habitants i es troba situat al sud-est de l'illa.
S'assenta en la regió geològica anomenada "Es Migjorn", on abunden les roques miocèniques o de "marès", pedra utilitzada tradicionalment per a la construcció d'habitatges abans de l'arribada a l'illa d'altres materials constructius.


HISTÒRIA DE SANT LLUÍS DES DEL PUNT DE VISTA ARQUITECTÒNIC I URBANÍSTIC

Llegim a Menorca, guia d'arquitectura, que l'establiment del poble de Sant Lluís data de l'any 1762 i és una fita important en la història de l'urbanisme illenc. Per primera vegada s'aplica a Menorca la metodologia de l'urbanisme modern en la creació d'un nou poble. La importància d'aquest fet només es pot valorar a partir d'entendre la situació dels altres pobles de l'illa en aquell temps: són pobles desenvolupats al llarg dels camins a partir d'una església o d'un castell, sense cap planificació preestablerta, amb un creixement lineal arrenglerant cases en funció de les necessitats de cada moment i utilitzant la infraestructura viària existent.

Enfront a la manera tradicional de créixer dels nuclis urbans menorquins, la construcció del poble de Sant Lluís suposa l'aparició de tres característiques ben innovadores. En primer lloc, ser un poble prèviament dibuixat, és a dir, prèviament pensat en tot el seu conjunt. En segon lloc, tenir un trets urbans ben diferencials [carrers rectes i sobretot amples] i, finalment, el fet que el poble creixerà amb unes ordenances i donant homogeneïtat al conjunt.

Sant Lluís era un exemple del signe del temps, un exemple a Menorca de l'urbanisme Il·lustrat que s'anava imposant a tota Europa.
13_Sant_Lluis01.jpg


Com al poble de Sant Climent, la trauma urbana es dibuixa a l'entorn de l'edifici religiós [església], l'envolta i el deixa dins una illeta que es convertirà en el centre del poble, amb el carrer principal que dóna a la petita plaça situada davant i inicia una retícula de carrers paral·lels i perpendiculars que formen les illetes rectangulars.

Cal destacar els dos elements arquitectònics que romanen invariables i identifiquen l’urbanisme de Sant Lluís:
  • Façanes blanques i llises [sense elements volats].
  • Continuitat de la línia de cornisa als carrers del centre.


TOPOGRAFIA I ORIENTACIÓ


La construcció de l'església de Sant Lluís mirant a ponent va determinar l'orientació de tot el poble, pel fet d'haver de situar el carrer important en direcció nord-sud perquè passés per davant la seva façana.

EDIFICIS SINGULARS


01_esglesia.jpg
L'església de Sant Lluís

02_moli_de_dalt.jpg03_moli_de_baix.jpg
Els molins

Escoles_velles_Sant_Lluís.jpg04_escola.jpg
Les escoles velles i l'escola Graduada

Poli.jpgBiblioteca.jpg
Poliesportiu i Biblioteca.

CentreDeSalut.jpgGeriàtric.jpg
Centre de salut i Geriàtric.


EMPLAÇAMENT DEL TEATRE/SALA POLIVALENT

Plànol_SLL.jpg
Plànol de Sant Lluís. En vermell l'ubicació del Teatre.

El Teatre s’ubicarà en el nº 58 del carrer de Sant Lluís, el carrer principal del poble, al lloc on hi havia el Centre Cultural, construït a principis del s.XX i utilitzat fins fa pocs anys. L’edifici es va haver de tancar per manca de compliment de la normativa en vigor. A més, la distribució d’aquest edifici havia quedat antiquada i la remodelació implicava un canvi radical en la concepció dels nous espais.
FAÇANA_CONJUNT.jpg
Façana de partida en el conjunt del carrer.INTERIOR DEL TEATRE

Pel que fa a la distribució interior, la nova proposta dissenya l’espai central perquè sigui un gran espai polivalent. Els usos més freqüents seran el de teatre, sala de conferències i sala de ball. En aquest sentit, el projecte proposa situar una grada plegable que doni servei quan es realitzin representacions o altres activitats que necessitin de l’escenari, i quedi emmagatzemada al soterrani quan la sala s’utilitzi com espai de ball, exposicions o altres activitats que necessitin d’un espai lliure. També es podran obrir les portes corredisses que comuniquen amb el hall i connectar directament l’espai interior amb el carrer. Aquesta situació permetrà realitzar tot un grapat d’activitats que necessiten un espai obert connectat al carrer, com la tómbola, una de les activitats més populars del poble.

estructura_teatre.gif

FAÇANA DE PARTIDA


L’actuació exterior es centra en la coberta i amb la façana principal.
La nostra intervenció serà a la façana, partint de la composició base de tres elements [superfícies planes de formigó blanc]: una de 2,5 metres d’amplada per 3 metres d’alçada que és a la planta baixa, la més gran de 11,5 metres de llarg per 6 d’alçada que està elevat tres metres del carrer i la vertical, de 3 metres d’amplada i 9 d’alçada.

Per llegir sobre la proposta d'intervenció a la façana bota a la pàgina 01_CONCEPTE!FONTS BIBLIOGRÀFIQUES I FONTS D'INTERNET:

[1] GOMILA, Joan J. Menorca guia d'arquitectura. Col·legi oficial d'arquitectes de Balears, delegació Menorca. Menorca 1998.

[2] SINTES, Guillem. El procés de formació del poble de Sant Lluís. Editat per l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Institut Menorquí d'Estudis. Menorca 2000.

[3] Web de l'ajuntament de Sant Lluís http://www.ajsantlluis.org/

[4] Viquipèdia http://ca.wikipedia.org/wiki/Sant_Llu%C3%AD